Slaapapneu – De 5 W’s van tandheelkundige slaapgeneeskunde

Wat is tandheelkundige slaapgeneeskunde? Dental Sleep Medicine Dormicum 7,5 mg kopen met iDeal verwijst naar de tak van de tandheelkunde die zich toelegt op de behandeling van snurken en slaapapneu met een oraal apparaat dat lijkt op een houder. Wanneer een patiënt wordt gediagnosticeerd met obstructieve slaapapneu, wordt hem meestal een CPAP-machine (continue positieve luchtwegdruk) voorgeschreven die werkt als een omgekeerde stofzuiger om de luchtweg open te houden. Het bestaat uit een masker dat over de mond en neus is aangebracht en dat via een slang aan een compressorachtige machine is bevestigd waardoor kamerlucht wordt geperst. Naleving blijkt zeer laag te zijn vanwege veelvoorkomende klachten dat de machine te veel lawaai maakt, het masker irriteert in het gezicht, claustrofobie door het dragen van het masker, het ongemak van vastgebonden zijn aan een machine en het onvermogen om in alle posities te slapen. In veel gevallen zijn orale apparaten een effectief alternatief voor CPAP-therapie voor slaapapneu.

Waarom een luchtwegtest? Een speciaal opgeleide tandarts maakt gebruik van luchtwegtesten met een faryngometer en rhinometer om de grootte en inklapbaarheid van de luchtwegen te verifiëren en om succes met een oraal apparaat te voorspellen. Deze technologie maakt gebruik van geluidsgolven in akoestische reflectie, vergelijkbaar met een apparaat om vissen te vinden. De faryngometer meet de dwarsdoorsnede van de luchtweg in de keel om te bepalen waar er een obstructie is en of beweging van de onderkaak met een oraal apparaat effectief zal zijn om die obstructie te verwijderen. De Rhinometer meet de neusluchtweg en stelt vast of er sprake is van een verstopping in de neus. Dit is van cruciaal belang omdat orale apparaten de neusluchtweg niet kunnen openen en niet mogen worden gebruikt als de obstructie alleen in de neusgangen bestaat. Luchtwegtesten met de Pharyngometer/Rhinometer zijn cruciaal om te voorspellen of het orale hulpmiddel zal werken of niet, zelfs voordat de behandeling begint.

Wanneer kunnen we behandelen met Oral Appliances? Obstructieve slaapapneu treedt op wanneer de tong terugvalt in de keel en de luchtweg blokkeert. Gedeeltelijke obstructie veroorzaakt meestal snurken en volledige obstructie veroorzaakt naast snurken een stopzetting van de ademhaling. Orale apparaten zijn ontworpen om de onderkaak naar voren te brengen en daardoor de tong naar voren te brengen om de luchtweg te openen. Oral Appliances zijn goedgekeurd door de American Academy of Sleep Medicine als eerste therapielijn voor patiënten met lichte tot matige slaapapneu. Patiënten met ernstige slaapapneu die geen CPAP-apparaat kunnen of willen dragen, kunnen ook baat hebben bij orale apparaten, maar deze zijn niet zo effectief als CPAP-therapie. Het is nog steeds beter dan helemaal geen behandeling.

Waar wordt obstructieve slaapapneu gediagnosticeerd? Alleen een arts kan een diagnose van obstructieve slaapapneu stellen en de ernst ervan classificeren. Jarenlang moest de diagnose worden gesteld op basis van een nachtelijk slaaponderzoek, polysomnografie of kortweg PSG. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een ziekenhuis of slaaplaboratorium. Onlangs zijn onbeheerde slaaponderzoeken voor thuis, zoals de Watch-Pat 100, beschikbaar voor artsen en tandartsen en goedgekeurd door de FDA voor het diagnosticeren van obstructieve slaapapneu. De diagnose moet nog steeds door een arts worden gesteld, maar de voordelen van het kunnen uitvoeren van het onderzoek in de eigen slaapkamer van de patiënt kunnen vaak zorgen voor een vertrouwdheid die zich leent voor meer comfort voor de patiënt en minder angst. Tandartsen die slaapapneu behandelen, kunnen de Watch-PAT 100 ook gebruiken om de effectiviteit van een oraal apparaat te controleren. Geen enkele patiënt mag een oraal apparaat krijgen zonder de follow-up van een onbeheerd slaaponderzoek of herhaalde PSG.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *